1. Ecologisch

Ecologisch (duurzaam)


Doodgewoon pretendeert niet dé ecologische of dé groene begrafenisondernemer te zijn.


Duurzaamheid is bij ons evenwel heel belangrijk.


Het is een blijvend zoeken om de ecologische voetafdruk, ook bij het levenseinde, zo klein mogelijk te houden.


Hoe we dat doen kunnen we het best illustreren aan de hand van ons duurzaamheidsrapport, dat u hieronder kan raadplegen.


WIJ ZIJN MET VERLOF VAN ZATERDAG 27 JULI T.E.M. MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019