Naam


Naam


Als naam werd “Doodgewoon” gekozen, met de aanvulling “… een andere uitvaart”.


Met de naam “ Doodgewoon ” is het niet de bedoeling de dood te bagatelliseren.


Integendeel. De dood is een ingrijpende gebeurtenis. Maar hiermee wordt de dood de plaats gegeven die hij verdient: niet naast het leven, niet als het einde van het leven, maar leven én dood als keerzijde van elkaar, behorend tot elkaar.


Hoe levensbeschouwelijk je dit ook invult.


En doodgewoon … omdat we niet de plechtige franjes die bij een traditionele uitvaart horen voor ogen hebben. We willen liever de spontane, gewoon uit het leven opborrelende manier, van omgaan met “dood en verlies” de vrije gang laten gaan.


Als onderschrift werd “ … een andere uitvaart ” gekozen.


Wij wensen dus een “andere uitvaart”, aanvullend aan wat gebruikelijk is. Wij spreken geen waardeoordeel uit over die “overige uitvaarten”, maar hebben wel gemerkt dat wie het “anders” wil, dit niet kan binnen de bestaande krijtlijnen van de bestaande uitvaartsector.
Greet chielens


Dorpsstraat 1

8200 Brugge


050/826142